چاپ کردن این صفحه
-->

هر مشکل می تواند یک فرصت باشد برای درآمدزایی

مهندس نصراللهی اهل تویسرکان همدان است. او نشان داد هر مشکلی در اطراف ما می تواند یک فرصت باشد. تولید ده نوع دستگاه گردو پوست کن و فروش آن به 24 استان کشور، دستگاه تبدیل سیب های پادرختی به سرکه، بازیافت آسفالت دورریز و .... بخشی از ابتکارات این مخترع است. او در کارگاه خود برای 10 نفر اشتغال ایجاد کرده و برای 40 نفر هم فرصت کار خانگی فراهم کرده است.

رسانه