تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

مجموعه آیین نامه ها و مقالات با موضوع کودکان بی سرپرست

دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

ضوابط تاسیس مراکز نگهداری فرزندان بی سرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

اصول طراحی مجموعه اقامتی برای کودکان بی سرپرست با رویکرد اجتماعی

آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست

طراحی فضای زندگی کودکان بی سرپرست کرمان

دستورالعمل حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

طرح توسعه آمار و اطلاعات حوزه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست با محوريت آموزش

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

تعارض نقش دادستان و سازمانهاي غير قضايي در حمايت از محجوران

مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از منظر مراقبت سلامتی و بهداشت روانی

«من هم در شهر خانه ای دارم» طراحی واحدهای اقامتی و مراقبتی برای کودکان بی سرپرست

آموزش شایستگی های جهانی بر افزایش دانش های هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

بررسي نهاد سرپرستي كودك توسط زنان مجرد در نظام حقوقي ایران

بررسی اثربخشی برنامه آموزش TAME بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم جویی شناختی هیجان در نوجوانان پسر بی سرپرست و بدسرپرست

بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازیهای زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی كودكان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شیرخوارگاه

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های آن و اختلالات رفتاری در کودکان دختر بی سرپرست استان گلستان

بررسی عفونت ویروس هپاتیت C در نوزادان مشکوک نگهداری شده در شیرخوارگاه به وسیله آزمایش کمی Real-Time PCR و تست HCV-Core Ag-Elisa

بررسی و مقایسه رشد جسمی کودکان 1-72 ماهه ساکن در یکی از مراکز کودکان بی سرپرست شهر تهران با کودکان همسن خود که با خانواده هایشان زندگی می کنند

تاثیر اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

تاثیر محبت در کودکان

خانه مهر کودکان بی سرپرست زیر 5 سال بندرعباس با رویکرد شادمانی

طراحي داخلي مجتمع خدمات بهزيستي و خانه نوباوگان شيرخوارگاه آمنه تهران

طراحی خانه کودکان بد سرپرست (بازه سنی 1-7)  در مشهد با رویکرد روانشناسی رنگ و نور

طراحی مجموعه نگهداری خردسالان(2 تا 7 سال) بی سرپرست شهرستان گرگان با رویکرد حفظ محیط زیست

گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع 2B (MEN2B)

لزوم مراقبتهای خانوادهمحور از کودک بزهدیده و استثنائات وارده به آن با تأکید بر حقوق ایران

مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست با رویکرد سلامت روان در محیطهای اجتماعی

معماری و موسسه زدایی

مقایسه اختلالات رفتاری کودکان 7 تا 12 سال مراکز نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران

مقایسه تمیز ادراک بینایی در سه گروه از دانش آموزان عادی، عقب مانده ذهنی آموزش و پرورش و دارای اختلالات یادگیری شهر تهران

نگرش سینمای معاصر ایران نسبت به کودکان بی سرپرست

مقایسه شاخصهای سلامت روان در کودکان بی سرپرست نگهداری شده در مراکز با کودکان سپرده شده نزد اقوام در استان لرستان