تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

تلفن های مهم شهرستان

ردیف

نام و نام  خانوادگی

نام اداره

شماره موبایل

تلفن اداره

فاکس

1

بارانی

آب و فاضلاب روستایی

 

4360039

2

بنی اسدی حسین

آب و فاضلاب شهری

 

4360433

3

مصطفایی امیر

آبیاری

 

4361218

4361219

4

مجتبی شهمراد زاده

آموزش و پرورش

 

4360166

4360181

5

نعمتی منصور

ارشاد

 

4361263

4361264

6

ابراهیمی  خیراله

امام جمعه

 

4360670

4360671

7

رکن آبادی محمد

اوقاف

 

 

8

کوهزادی روح الله

بازرگانی

 

4369392

9

رجبی

بانک صادرات

 

4360274

4360024

10

قلعه خانی

بانک کشاورزی

 

4360189

4360114

4361365

11

دهقان

بانک ملی

 

4360320

4360145

12

سهیلی فر علی

بخشداری مرکزی

 

4360535

4361331

13

سعید نیا

بخشداری نگین کویر

 

4520075

4520076

14

محمد مجد زاده

برق

 

4361303

4360360

4361203

15

اماندادی رضا

بنیاد مسکن

 

4361295

4361295

16

اشرف زاده علیرضا

بهزیستی

 

4360936

4360936

17

محمد زاده

بیمه تامین اجتماعی

 

 

18

شریف زاده لیلا

بیمه خدمات درمانی

 

4361194

19

باقری پور

پزشک قانونی

 

 

20

گمشاد زهی حامد

پست

 

 

21

برشان حسین

تربیت بدنی

 

 

4361325

22

صولتی

تعاون کار

 

 

47

همایون نارویی

تعاون روستایی

 

 

23

وکیلی محمد رضا

ثبت احوال

 

4360184

4360867

24

دریجانی علی

جهاد کشاورزی

 

4360660

4361225

25

هاشمی

حوزه علمیه

 

4360124

26

عظیم میر اولیایی

خبر نگار

 

 

27

داوریان

دادگاه

 

4361170

4361171

28

بماندشتی مهدی

دامپزشکی

 

4360221

4360221

29

زید آبادی عباس

دانشگاه پیام نور

 

 

4361348

30

راه آهن

 

31

فدائی فر ناصر

راه و شهرسازی

 

4361220

4361220

32

برجی محمد

سپاه مقاومت

 

4361283

4361169

33

جلالی

شبکه بهداشت

 

4361375

4361374

34

مهدی قائمی

شهردار

 

4360193

4360195

35

شهمرادی مصطفی

صندوق مهر امام رضا

 

4361195

36

ضیائی

عشایری بم

 

 

37

فهرجی آزاد عظیم

فنی و حرفه ای

 

4361376

4360953

38

آرو

کتابخانه

 

 

4360701

39

مراد میر آبادی

کمیته امداد

 

4360283

4360102

40

شهمراد زاده lمنصور

مجمع صنفی

 

4360502

41

کاردان علی

مخابرات

 

4360133

4361190

42

ترحمی علیرضا

منابع طبیعی

 

4360417

4361391

43

حمید وحیدزاده

میراث فرهنگی

 

 

44

قائمی مهدی

نظام مهندسی

 

4361290

45

مهدی پنجعلی زاده

نیرو انتظامی

 

4361212

4361211

46

دهقان

هلال احمر

 

4361445

2412465

47

شهرداری فهرج

44280193

44280195

48

خانم

نظام مهندسی کشاورزی