تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش تعاون در شهرستان فهرج

 

بخش تعاون در شهرستان فهرج

در تاریخ جوامع بشری همواره مواردی وجود داشته که افراد بشر برای تحصیل و تحقق اهدافی به همکاری با هم پرداخته اند . در حقیقت شروع تعاون و همکاری در بین انسان ها را می توان در اول خلقت بشر دانست که اولین آن تشکیل خانواده و سپس ایجاد قبیله ها و بالاخره اجتماعات شهرنشینی به تعبیر دیگر تعاون روابط اقتصادی را بر پایه مناسبات اجتماعی استوار می سازد وکوشش می کند که این روابط بر پایه کمک های متقابل و ارائه خدمات و نیز شناخت نیازهای مشترک باشد نه براساس سودجوئی و رقابت نامشروع و ازدیاد نامعقول ثروت ، از این رو این تفکر و اندیشه دلپذیری است که انسان ها به خود ارج نهند و مناسبات فی مابین را بر پایه فضیلت ، عدالت و کمال استوار سازند این اندیشه معتقد است که انسان ها باید زمینه ای برپا کنند که هر فرد در سایه خود آرامش بیند و چراغی را برافروزد که هر گمگشته ای را را دلیل و راهنما باشد و در پرتو آن سازندگی وتوسعه امکان پذیر شود و نوع دوستی و عشق به دیگران فرصت ظهور و بروز یابد .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

نقش و جایگاه بخش تعاونی در شهرستان فهرج

در بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، تعاونی ها از طریق تجمیع سرمایههای کوچک مردم و سرمایهگذاری در فعالیت های مختلف از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک ، تولید محصولات پروتئینی ، تولیدات صادراتگرا ، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی ، نوسازی و توسعه باغات ، صنایع مبتنی بر منابع ، صنایع کوچک و متوسط ، بانکداری و بیمه و همچنین از طریق تعامل فعال با بخشهای دولتی و خصوصی ، جلب مشارکت خارجی ، سازماندهی گروه های مردمی و حضور فعال آن ها در روند خصوصیسازی و نیز از طریق افزایش بهرهوری در فعالیت های خود توانسته اند تأثیر گذار باشند ؛ به این ترتیب سهم تعاونی ها در اقتصاد نیز افزایش یافته است .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

قابلیت‌های بخش تعاونی در شهرستان فهرج

توانمندسازی جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی.

ارتقای بهرهوری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها.

ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی موردنیاز

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

تنگناها و محدودیت‌های موجود در بخش تعاونی در شهرستان فهرج

عدم راه‌اندازی اداره تعاون شهرستان علیرغم مصوبه سفر ریاست جمهوری

عدم دسترسی به بازاریابی مناسب جهت عرضه تولیدات تعاونی‌ها

عدم راه‌اندازی بانک توسعه تعاون شعبه شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش تعاونی در شهرستان فهرج

گسترش آموزش‌های کلاسیک موضوع‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی

گسترش الگوهای موفق تعاونی

اصلاح و تسهیل ثبت تعاونی

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه در بخش تعاونی در شهرستان فهرج

ایجاد شرکت‌ها و مجتمعهای تعاونی و استقرار تعاونی‌های نوپا

حمایت از شکلگیری انواع تشکل‌های تعاونی همگن، مکمل و خوشهای برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

ایجاد بانک اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی کوچک و متوسط

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

سیاست‌های کلی شهرستان در بخش تعاونی در شهرستان فهرج

فراهم آوردن زمینه مناسب برای تشکیل تعاونی در سطح شهرستان

تشویق کشاورزان برای فعالیت در چارچوب بخش تعاونی جهت کاهش هزینه‌های تولید

انتقال دانش فنی کشاورزی به کشاورزان از طریق شرکت‌های تعاونی خدمات فنی

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

اقدامات اولویت‌دار در بخش تعاونی در شهرستان فهرج

راه‌اندازی اداره تعاون شهرستان

تأمین نیروی انسانی موردنیاز

برگزاری جلسات توجیهی از اهداف بخش تعاون در سطح شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...