تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

 

بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

امور امنیتی در شهرستان فهرج

تکثر قومی از شاخص های بافت جمعیتی ایران است و دشمنان نظام اسلامی ، با آگاهی از این ویژگی و بهره برداری هدفمند از ابزار های جنگ روانی ، همسو با گسترش تهدیدهای برون مرزی ، برنامه ریزی می کنند تا ناسیونالیسم قومی و حمایت مادی و معنوی خزنده ، جریان های افراطی را نیز در جهت گسترش اختلاف داخلی و منطقه ای افزایش دهند .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...


امور قضایی در شهرستان فهرج

در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با شروع تجديد حيات ساختار اقتصادي و اجتماعي و سياسي ، نهاد قضايي كشور با حساسيت ها و صعوبت وظايف نويني روبرو شده كه در نتيجه آن ، استقرار نظام حقوقي و عدالت با ابعاد تازه تر و حساس تر و وسيع تر مطرح گرديده است و امروزه امنيت قضايي به عنوان يكي از شاخص هاي سنجش كيفيت زندگي تلقي شده و دستگاه هاي قضايي با بكارگيري تمم تلاش ها و اجراي سياست ها و برنامه هاي مربوطه سعي در ايفاي نقش موثرتري در افزايش و توسعه ظرفيت هاي قضايي نموده اند .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...


قابلیت‌های بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

وجود نيروهاي نظامي، انتظامي، بسيج و غيره

وجود مراكز علمي، فرهنگي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه علميه خواهران، منابع انساني خلاق

گرایش مردم شهرستان در مشارکت برای تأمین امنیت

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

تنگناها و محدودیت‌های موجود در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

قرار گرفتن شهرستان در مسیر ترانزیت مواد مخدر، قاچاق (دام، انسان و کالا)

عدم تناسب امکانات امنیتی با وسعت و شرایط جغرافیایی شهرستان

عدم کنترل ورودی شهرستان به لحاظ نداشتن ایست بازرسی از سمت زاهدان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

تأمین شرایط لازم برای برطرف کردن زمینه‌های ذهنی و عینی عدم امنیت و تقویت همگرایی قومی

ارتقاء سطح امنیت در شهرستان

تقويت زیر ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

افزایش نیروهای امنیتی شهرستان

توسعه فرهنگ بسیج در سطح شهرستان

فراهم آوردن شرایط لازم برای مشارکت مردم در برقراری امنیت در جامعه

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

اقدامات اولویت‌دار در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

راه‌اندازی ایست بازرسی شورگز

جذب نیروی انسانی موردنیاز

ارتقاء دادگاه عمومی فهرج به دادگستری

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...