تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

قابلیت‌های بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

 

قابلیت‌های بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

وجود نيروهاي نظامي، انتظامي، بسيج و غيره

وجود مراكز علمي، فرهنگي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه علميه خواهران، منابع انساني خلاق

گرایش مردم شهرستان در مشارکت برای تأمین امنیت

گرایش مردم به قانون مداری و رعایت حقوق دیگران

همکاری و گرایش مردم به جذب در نیروی بسیج و کمک در تأمین امنیت

وجود جامعه عشایر پشتیبان نظام جمهوری اسلامی