تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

 

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

تأمین شرایط لازم برای برطرف کردن زمینه‌های ذهنی و عینی عدم امنیت و تقویت همگرایی قومی

ارتقاء سطح امنیت در شهرستان

تقويت زیر ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان

مشاركت مردم در مسائل اجتماعي و فرهنگي و امنیتی

فراهم زمینه لازم برای کاهش جرم در شهرستان

تلاش در جهت از بین بردن پدیده قاچاق در شهرستان