تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

اقدامات اولویت‌دار در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

 

اقدامات اولویت‌دار در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

راه‌اندازی ایست بازرسی شورگز

جذب نیروی انسانی موردنیاز

ارتقاء دادگاه عمومی فهرج به دادگستری

راه‌اندازی شعبه‌ای از دادگاه در بخش‌های نگین کویر و مرکزی