تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

 

بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

مسکن و عمران روستایی در شهرستان فهرج

توليد مسكن در استان همانند سطح ملي از روندي مثبت و رشدي مناسب برخوردار بوده است هرچند در دهه اخير به طور نسبي شاهد افزايش در تراكم تعداد خانوار در واحد مسكوني در كل استان بوده ايم ولي در مجموع بررسي شاخص هاي مسكن گوياي بهبود نسبي وضعيت مسكن در جوامع شهري و روستايي استان مي باشد و در بررسي روند تغييرات كميت واحد هاي مسكوني رشد مثبت آن به دليل تغييرات ايجاد شده در زير بخش هاي مسكن مي باشد كه شامل عرضه بيشتر زمين فراواني و افزايش توليد مصالح ساختماني و تخصيص سهم بيشتري از سرمايه گذاري هاي ثابت استان به بخش ساختمان و مسكن در دهه اخير بوده است

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...


قابلیت‌های بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

گرایش عموم برای انتقال دانش فنی ساختمان در ساخت‌وساز

ظرفیت بالای شهرستان برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی مصالح ساختمانی

گرایش مردم در توسعه و پیشرفت روستا

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

تنگناها و محدودیت‌های موجود در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

نداشتن فضای سبز مناسب و تفریحی

عدم تهیه ابلاغ نقشه تفضیلی شهر

بالا رفتن هزینه تولید واحدهای مسکونی به‌خصوص درزمینه‌ی مصالح ساختمانی

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

ساماندهی ترافیک شهری

استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بخش مسکن

بالا بردن ساخت‌وساز مسکن در شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

ایجاد فضای سبز و مرکز تفریحی در سطح شهر

تهیه نقشه جامع شهر

احداث شبکه فاضلاب شهری

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

سیاست‌های کلی شهرستان در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

ساماندهی حاشیه‌نشینی و احیا بافت‌های فرسوده شهری

برقراری خدمات‌رسانی مناسب با سلسله‌مراتب مراکز شهری روستایی و عشایری

توسعه و تنوع موقعیت‌های اشتغال و خدمات‌رسانی در نواحی روستایی و عشایری

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

اقدامات اولویت‌دار در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی در شهرستان فهرج

اجرای سریع احداث واحدهای مسکونی در روستاها

سرعت بخشیدن به طرح مسکن مهر در شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...