تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش آب در شهرستان فهرج

 

بخش آب در شهرستان فهرج

آب يكي از نعمات بزرگ پروردگار است كه مبنا حيات و سر اغاز زندگي موجودات زنده است بيش از 3-4 كره زمين را آ فرا گرفته است ، اما بخش اعظم آن را آب اقيانوس ها تشكيل مي دهد و در نتيجه مقدار كمي از آب هاي موجود براي مصرف شرب ، بهداشت و كشاورزي قابل استفاده است . آب اقيانوس ها ، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زير زميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي ، كشاورزي و صنعتي غير قابل استفاده مي باشد . اين نكته را نبايد فراموش كد كه آب به طور يكنواخت در سطح كره زمين موجد نمي باشد و . بسيازري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است . ميزان آب در نقاط مختلف كشور ما نيز تفاوت فراواني دارد در مناطقي از كشور آب فراوان موجود بوده و برعكس در مناطق حخشك و كويري دچار كمبود آب مي باشيم همچنين بهداشت آب نير موضوعي بيار مهم در بهداشت عموم و مديريت سلامت مي باشد .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...


تنگناها و محدودیت‌های موجود در بخش آب در شهرستان فهرج

محدودیت منابع آب شیرین

بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از منابع آب

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش آب در شهرستان فهرج

اصلاح ساختار تأمین منابع و الگوی مصارف آب

حفظ کیفیت منابع آب و محیط‌زیست

ملاحظات اقتصادی و بهره‌برداری در بهره‌برداری و مصرف آب

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه در بخش آب در شهرستان فهرج

کاهش سهم منابع آب‌های زیرزمینی در مجموعه منابع آب از طریق:

کاهش برداشت آب از منابع آب‌های زیرزمینی و جایگزینی نیازها از سایر منابع

تغذیه مصنوعی سفره‌های آب‌های زیرزمینی برای تعدیل برداشت از سفره‌های آب‌های زیرزمینی

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

اقدامات اولویت‌دار در بخش آب در شهرستان فهرج

آب‌رسانی سیار به روستاهای فاقد آب آشامیدنی

تأمین تجهیزات و نیروی انسانی در امر آب‌رسانی

تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی در دشت‌های شهرستان

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...