تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش دامپروری در شهرستان فهرج

 

بخش دامپروری در شهرستان فهرج

یکی از تأثیرگذارترین بخش ها در اقتصاد کشور صنعت دامپروری است که تأمین کننده یک سوم از ارزش تولیدات ناخالص کشاورزی بوده و در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ، درآمد و تولید ارزش افزوده بسیار تأثیرگذار است . توسعه دامداری های صنعتی چه در قالب مجتمع های دامداری و چه در قالب واحدهای انفرادی موجب افزایش تولید گوشت و شیر شده و همچنین توسعه مرغداری های گوشتی و تخم گذار موجب خودکفایی منطقه از نظر تولید گوشت و مرغ خواهد شد . شهرستان فهرج با دارا بودن جمعیت بالای دامی یکی از قطب های دامپروری استان محسوب می گردد .

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه کشاورزی دام‌پروری و منابع طبیعی شهرستان فهرج

جهت مشاهده ادامه کلیک فرمایید...