تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش تربیت بدنی در شهرستان فهرج

 

بخش تربیت بدنی در شهرستان فهرج

ورزش در بین مقولات فرهنگی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است که به مدد ترویج علوم ورزشی این فرهنگ روز به روز بالنده تر می شود بدیهی است برای رسیدن به اهداف ، باید ابتدا برنامه ریزی و سپس بر مبنای آن بودجه، منابع مالی و انسانی را تعریف کرد و روش اجرایی مناسب برای آن طراحی نمود .

امروزه دیگر وقتی برای آزمایش و خطا وجود ندارد و باید در مدیریت کلان مورد توجه واقع شود و از علم وتخصص دار این زمینه برای پرورش استعدادها بهره گرفت .

ارگان هایی که به شکل سازمانی با پدیده تربیت بدنی برخورد نموده و سرمایه گذاری می کنند تربیت بدنی و اداره آموزش و پرورش می باشند . بیشتر فعالیت های ورزشی از کانال هیئت های ورزشی صورت می پذیرد که وظیفه تعمیم و گسترش ورزش در رشته مربوطه را عهده دارند .

جهت ادامه کلیک فرمایید...

قابلیت‌های بخش تربیت بدنی

وجود زمینه‌هایی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت مردم شهرستان به فعالیت‌های ورزشی

فراگير شدن ورزش در سطح جامعه به‌خصوص جوانان (ورزش همگاني و صبحگاهي)

وجود جوانان علاقه‌مند به رشته‌های ورزشی

جهت ادامه کلیک فرمایید...

تنگناها و محدودیت‌های موجود در بخش تربیت بدنی

کمبود مربیان متخصص و کارآزموده

عدم تناسب بین امکانات ورزشی با نیازهای موجود جامعه

کمبود امکانات ویژه ورزش بانوان

جهت ادامه کلیک فرمایید...

چشم‌انداز و اهداف بلندمدت در بخش تربیت بدنی

ارتقاء نقش ورزش در تأمین سلامت جسمی و روحی و تقویت توانمندی‌های افراد و گروه‌های اجتماعی

گسترش ورزش‌های پرورشی همگانی تفریحی قهرمانی و حرفه‌ای

توسعه فرهنگ ورزش در سطح جامعه

جهت ادامه کلیک فرمایید...

راهبردهای توسعه در بخش تربیت بدنی

احداث زمین چمن مصنوعی بزرگ در مرکز شهرستان

احداث سالن چندمنظوره ورزشی

تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی

جهت ادامه کلیک فرمایید...

اقدامات اولویت‌دار در بخش تربیت بدنی

تکمیل سالن ورزشی موجود در شهر فهرج

اتمام طرح 036 ورزشی در بخش نگین کویر

اجرایی شدن مصوبه سفر ریاست جمهوری در خصوص احداث استخر

جهت ادامه کلیک فرمایید...