تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

راهبردهای توسعه در بخش تربیت بدنی شهرستان فهرج

 

راهبردهای توسعه در بخش تربیت بدنی شهرستان فهرج

احداث زمین چمن مصنوعی بزرگ در مرکز شهرستان

احداث سالن چندمنظوره ورزشی

تجهیز زمین‌های ورزشی روستایی

احداث سالن ورزشی در بخش‌های مرکزی و نگین کویر

احداث زمین چمن مصنوعی کوچک در بخش نگین کویر و مرکزی

برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری در رشته‌های مختلف در شهرستان

محوطه‌سازی مجموعه ورزشی تربیت‌بدنی

افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه‌شده ورزشی

احداث زورخانه

احداث پیست شترسواری

احداث پیست دو و میدانی