تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

اقدامات اولویت‌دار در بخش تربیت بدنی شهرستان فهرج

 

اقدامات اولویت‌دار در بخش تربیت بدنی شهرستان فهرج

تکمیل سالن ورزشی موجود در شهر فهرج

اتمام طرح 036 ورزشی در بخش نگین کویر

اجرایی شدن مصوبه سفر ریاست جمهوری در خصوص احداث استخر

محوطه‌سازی تربیت‌بدنی شهرستان

تأمین نیروی انسانی

تأمین خودرو برای اداره تربیت‌بدنی

تأمین اعتبار موردنیاز برای نگهداری تأسیسات موجود ورزشی